Logo

Convocatòria Assamblea General Ordinaria

Categoria: Notícies Visites: 1166

La Junta directiva del CP Vilanova va acordar en la seva reunió del dia 6 de juny de 201t convocar Assembla General Ordinària el dia 7 de juliol de 2017 a les 19:00 h en convocatòria única, a la Sala Polivalent de l’estadi del Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú, amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  2. Examen i aprovació, si s’escau de la liquidació de l’exercici econòmic 2016-2017.
  3. Examen i aprovació, si s’escau de la Memòria de les activitats realitzades durant la temporada 2016-2017.
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost previst per a la temporada 2017-2018
  5. Precs i preguntes.
Tots els drets reservats - Club Patí Vilanova